O patronce

Obdarzona nadprzyrodzonym poznaniem tajemnic Najświętszego Serca Pana Jezusa, niezmordowana czcicielka, orędowniczka za grzeszników, ta niesamowita wizytka, siostra Małgorzata Maria Alacoque, jawi się i dziś jako niedościgły wzór oddania się woli Jezusa Zmartwychwstałego.

Święta Małgorzata Maria została bardzo wcześnie osierocona. Wychowywana była przez najbliższą rodzinę zmarłych rodziców. W sercu młodej Francuzki coraz bardziej narastało pragnienie wstąpienia do zakonu. Jej zamiar spełnił się w 1671 roku, gdy otwarły się przed nią bramy klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Cechowała ją szczera pobożność i pokora, co pomagało w znoszeniu codziennych trudów i upokorzeń, jakimi była doświadczana .

W dzień św. Jana Ewangelisty (27 XII 1673 r.), Święta Małgorzata, dzięki specjalnej łasce mistycznej, została obdarzona poznaniem tajemnic Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odkryła, że Serce Zbawiciela – tak często przez ludzi zapominane – wciąż świadczy o hojnej miłości Boga względem całej ludzkości. Jezus prosił ją o czynienie zadośćuczynienia za niewdzięczność tylu ludzi wobec bezgranicznej Miłość Boga, objawionej w dramacie Golgoty.

Potem były kolejne objawienia, Jezus udzielał jej wskazań, jak szerzyć kult Jego Najświętszego Serca.

Od tego czasu francuska zakonnica starała się odpowiedzieć Panu Jezusowi szczodrością swego serca na Jego bezgraniczną Miłość. Dlatego chciała prowadzić nieprzerwany dialog miłości z Jezusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Otworzyła swoje serce na miłość Boga, ofiarując Mu swoje cierpienia i umartwienia. Wypełniając zalecenia Pana Jezusa, ofiarowała wszelkie przeciwności i przykrości w intencji nawrócenia grzeszników. Czyniła to również w duchu wynagrodzenia za obojętność ze strony tylu ludzi względem Boga.

Św. Małgorzata przypomina nam, że powinniśmy się otworzyć na przyjęcie duchowych darów z przebitego Serca Zbawiciela. Trzeba usunąć nagromadzone przeszkody, zwłaszcza grzech i złe przywiązania, by wejść na drogę duchowego oczyszczenia. Pozwólmy Panu Jezusowi działać również w naszym pokoleniu, w Polsce i w całej Europie. On nas obdarzył największym darem: wolnością. To właśnie od naszego wyboru, od naszej woli zależy czy na miłość Jego Serca odpowiemy miłością. A wtedy także z naszego wnętrza popłyną strumienie wody żywej (por. J 7, 38).

Poznawanie tajemnic Najświętszego Serca Jezusa, jakich doświadczyła św. Małgorzata Maria, pomoże nam również dzisiaj w odkrywaniu głębokiego sensu spowiedzi i Komunii św. w pierwszy piątek miesiąca, do czego zachęcał Pan. Ten rytm częstego korzystania z sakramentów świętych przyczyni się do pogłębienia naszej przyjaźni z Panem Jezusem.

Wspominając dzisiaj tę wielką mistyczkę, prośmy za jej przyczyną: Najświętsze Serce Jezusa, uczyń serca nasze według Serca Twego. Trzeba, byśmy odkryli dynamizm Bożej miłości wiedząc, że z naszego życia ocaleje jedynie to, co zrodziło się z miłości! Pozwólmy się ogarnąć miłości Serca Jezusa, które ukazuje nam nieskończoną miłość Serca Ojca!

źródło: www.deon.pl